Góp ý Dự Thảo Góp ý Dự Thảo

Dự thảo
Góp ý về về nội dung dự thảo Tờ trình và Quyết định ban hành Quy chế thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Lĩnh vực thống kê:
Cơ quan soạn thảo:
Ủy ban thẩm tra:
Ngày xuất bản: 01/07/2021
Số lượt xem: 51
góp ý: 0
Phạm vi điều chỉnh:

Ngày 18/6/2021, Sở Xây dựng có văn bản số  2545/SXD-QHKT và 2546/SXD-QHKTvề việc đề nghị có ý kiến góp ý về về nội dung dự thảo Tờ trình và Quyết định ban hành Quy chế thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu gửi các cơ quan, đơn vị có liên quan;

Theo đó, Sở Xây dựng đề nghị Quý cơ quan nghiên cứu, có ý kiến góp ý bằng văn bản gửi về Sở Xây dựng trước ngày 30/6/2021 để Sở Xây dựng tổng hợp, thực hiện các công việc liên quan;

chi tiết tại văn bản số  2546/SXD-QHKT ngày 18/6/2021; 2545/SXD-QHKT ngày 18/6/2021;

- Đính kèm dự thảo Tờ trình và Quyết định ban hành Quy chế thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Gửi góp ý cho dự thảo
Góp ý về về nội dung dự thảo Tờ trình và Quyết định ban hành Quy chế thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Họ và tên (Bắt buộc)
Thư điện tử
Địa chỉ
Tiêu đề góp ý (Bắt buộc)
Nội dung góp ý
Mã xác nhận
Mã xác nhận
Reload-Capcha