Góp ý Dự Thảo Góp ý Dự Thảo

Dự thảo
Góp ý Dự thảo Quyết định quy định về điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách thành dự án độc lập theo quy định tại Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ
Lĩnh vực thống kê:
Cơ quan soạn thảo:
Ủy ban thẩm tra:
Ngày xuất bản: 01/07/2021
Số lượt xem: 59
góp ý: 0
Phạm vi điều chỉnh:

Ngày 14/6/2021, Sở Xây dựng có văn bản số 2466/SXD-QLN về việc đề nghị góp ý Dự thảo Quyết định quy định về điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách thành dự án độc lập theo quy định tại Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ gửi các cơ quan, đơn vị có liên quan;

Theo đó, Sở Xây dựng đề nghị Quý cơ quan, đơn vị sớm quan tâm, phối hợp cho ý kiến góp ý cụ thể để hoàn thiện trình UBND tỉnh ban hành nhằm tháo gỡ cho các nhà đầu tư có dự án trên địa bàn Tỉnh. Văn bản góp ý xin gửi về Sở Xây dựng trước ngày 24 / 6 /2021; trường hợp cần trao đổi thêm thông tin đề nghị liên hệ Phòng Quản lý nhà và TTBĐS - Sở Xây dựng, ĐTCQ: 02543.505428.

chi tiết tại văn bản số 2466/SXD-QLN ngày 14/6/2021

đính kèm Dự thảo Quyết định quy định về điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách thành dự án độc lập theo quy định tại Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ

Gửi góp ý cho dự thảo
Góp ý Dự thảo Quyết định quy định về điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách thành dự án độc lập theo quy định tại Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ
Họ và tên (Bắt buộc)
Thư điện tử
Địa chỉ
Tiêu đề góp ý (Bắt buộc)
Nội dung góp ý
Mã xác nhận
Mã xác nhận
Reload-Capcha