Góp ý Dự Thảo Góp ý Dự Thảo

Dự thảo
Lấy ý kiến tác động đối với phương án giá dịch vụ thoát nước thành phố Vũng Tàu
Lĩnh vực thống kê:
Cơ quan soạn thảo:
Ủy ban thẩm tra:
Ngày xuất bản: 26/04/2021
Số lượt xem: 108
góp ý: 0
Phạm vi điều chỉnh:

         Ngày 23/4/2021, Sở Xây dựng có văn bản số 1455/SXD-PTĐT&HTKT gửi các cơ quan, đơn vị có liên quan về việc lấy ý kiến tác động đối với phương án giá dịch vụ thoát nước thành phố Vũng Tàu. Theo đó, đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan có ý kiến trước ngày 28/4/2021 để Sở Xây dựng tổng hợp, hoàn thiện gửi Sở Tư pháp thẩm định, trình UBND tỉnh theo quy định./.

(Chi tiết tại Công văn số 1455/SXD-PTĐT&HTKT ngày 23/4/2021)

Đính kèm: 

- Dự thảo Đề án lập phí dịch vụ thoát nước TPVT; 

- Dự thảo Quyết định Ban hành giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu từ năm 2021 đến năm 2025; 

- Dự thảo Tờ trình ban hành Quyết định Ban hành giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu từ năm 2021 đến năm 2025; 

Gửi góp ý cho dự thảo
Lấy ý kiến tác động đối với phương án giá dịch vụ thoát nước thành phố Vũng Tàu
Họ và tên (Bắt buộc)
Thư điện tử
Địa chỉ
Tiêu đề góp ý (Bắt buộc)
Nội dung góp ý
Mã xác nhận
Mã xác nhận
Reload-Capcha