Góp ý Dự Thảo Góp ý Dự Thảo

Dự thảo
Đề nghị có ý kiến về nội dung dự thảo quy định về hoạt động táng trong khuôn viên các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (lần 2)
Lĩnh vực thống kê:
Cơ quan soạn thảo:
Ủy ban thẩm tra:
Ngày xuất bản: 22/04/2021
Số lượt xem: 103
góp ý: 0
Phạm vi điều chỉnh:

         Ngày 20/4/2021, Sở Xây dựng có văn bản số 1438/SXD-PTĐT&HTKT gửi các cơ quan, đơn vị có liên quan về việc đề nghị có ý kiến về nội dung dự thảo quy định về hoạt động táng trong khuôn viên các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Theo đó, đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan có ý kiến trước ngày 07/5/2021 để Sở Xây dựng tổng hợp, chỉnh lý, hoàn thiện gửi Sở Tư pháp thẩm định, trình UBND tỉnh theo quy định./.

             - Chi tiết tại Công văn số 1438/SXD-PTĐT&HTKT ngày 20/4/2021;

             - Đính kèm:

             + Dự thảo "Quyết định ban hành quy định về hoạt động táng trong khuôn viên các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu";

           + Dự thảo "Quy định về hoạt động táng trong khuôn viên các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu";

           + Dự thảo "Tờ trình đề nghị ban hành Quyết định ban hành quy định về hoạt động táng trong khuôn viên các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu".

Gửi góp ý cho dự thảo
Đề nghị có ý kiến về nội dung dự thảo quy định về hoạt động táng trong khuôn viên các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (lần 2)
Họ và tên (Bắt buộc)
Thư điện tử
Địa chỉ
Tiêu đề góp ý (Bắt buộc)
Nội dung góp ý
Mã xác nhận
Mã xác nhận
Reload-Capcha