Góp ý Dự Thảo Góp ý Dự Thảo

Dự thảo
Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc điều chỉnh Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 09/5/2016; Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 29/6/2016 và Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND ngày 10/10/2017
Lĩnh vực thống kê:
Cơ quan soạn thảo:
Ủy ban thẩm tra:
Ngày xuất bản: 19/04/2021
Số lượt xem: 136
góp ý: 2
Phạm vi điều chỉnh:

       Ngày 12/4/2021, Sở Xây dựng có văn bản số 1301/SXD-QHKT gửi Ban Quản lý các Khu công nghiệp và UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về việc lấy ý kiến về dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc điều chỉnh Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 09/5/2016; Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 29/6/2016 và Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND ngày 10/10/2017. Theo đó, đề nghị các đơn vị nêu trên có ý kiến trước ngày 29/4/2021 để Sở Xây dựng tổng hợp trình UBND tỉnh theo quy định./.

(Chi tiết tại Công văn số 1301/SXD-QHKT ngày 12/4/2021)

1. Dự thảo QUYẾT ĐỊNH Quy định các khu vực có ý nghĩa quan trọng trong đô thị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

2. Dự thảo QUYẾT ĐỊNH Về việc phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng công trình; quy định quy mô và thời hạn tồn tại công trình được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Gửi góp ý cho dự thảo
Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc điều chỉnh Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 09/5/2016; Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 29/6/2016 và Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND ngày 10/10/2017
Họ và tên (Bắt buộc)
Thư điện tử
Địa chỉ
Tiêu đề góp ý (Bắt buộc)
Nội dung góp ý
Mã xác nhận
Mã xác nhận
Reload-Capcha