Lãnh đạo cơ quan Lãnh đạo cơ quan

1. Ông Võ Văn Dũng

- Chức vụ: Giám đốc sở

- Điện thoại: 0983829835

- Email: dungvv@soxd.baria-vungtau.gov.vn

2. Ông Tạ Quốc Trưởng

- Chức vụ: Phó Giám đốc sở

- Điện thoại: 0913948440

- Email: truongtq@soxd.baria-vungtau.gov.vn

3. Ông Mai Trung Hưng

- Chức vụ: Phó Giám đốc sở

- Điện thoại: 0983947909

- Email: hungmt@soxd.baria-vungtau.gov.vn

4. Ông Tạ Quốc Trung

- Chức vụ: Phó Giám đốc sở

- Điện thoại: 0915557279

- Email: trungtq@soxd.baria-vungtau.gov.vn

LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 19
Tất cả: 864009