Danh bạ điện thoại Danh bạ điện thoại

Danh bạ điện thoại lãnh đạo cơ quan Sở Xây dựng:

 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH - CHỨC VỤ/ ĐƠN VỊ CÔNG TÁC SỐ ĐIỆN THOẠI
01 Võ Văn Dũng Giám đốc Sở Xây dựng 0983 829 835
02 Tạ Quốc Trưởng Phó Giám đốc Sở Xây dựng 0913 948 440
03 Mai Trung Hưng Phó Giám đốc Sở Xây dựng 0983 947 909
04 Tạ Quốc Trung Phó Giám đốc Sở Xây dựng 0915 557 279
05 Nguyễn Hữu Châu Chánh Văn phòng 0913 178 766
06 Trần Văn Vượng Phó Chánh Văn phòng 0906 466 716
07 Dương Thảo Hiền TP. Quy hoạch kiến trúc 0918 850 566
08 Phan Xuân Tuấn Phó phòng Quy hoạch kiến trúc 0918 850 566
09 Nguyễn Hùng Thiết Phó phòng PTĐT & HTKT 0913 781 818
10 Nguyễn Trung Lương TP. Quản lý xây dựng 0989 972 078
11 Phạm Đức Quý TP. Kinh tế & Vật liệu xây dựng 0913 957 895
12 Võ Hoài Vũ PP. Quản lý nhà và Thị trường BĐS 0913 738 369
13 Khải Quốc Bình TP. Quản lý nhà và Thị trường BĐS 0918 357 428
14 Nguyễn Trọng Thụy TP. phòng PTĐT & HTKT 0913 647 145
15 Nguyễn Văn Huynh Phó phòng PTĐT & HTKT 0909 647 145
16 Nguyễn Tuấn Khang Chánh Thanh tra 0989 116 227
17 Nguyễn Thị Thu Thảo Phó Chánh thanh tra 0912 909 125
18 Vũ Đặng Dũng Phó Chánh thanh tra 0913 647 199
19 Nguyễn Văn Tuấn Giám đốc Trung tâm QL&PTNO 0913 949 569
20 Giang Quốc Doanh Giám đốc Trung tâm KĐCLXD 0933 337 106
21 Nguyễn Đức Lập Giám đốc Trung tâm QHXD 0913 947 323
22 Phan Quang Tuấn Giám đốc Trung tâm QL các Khu XLCT 0918 086 750

 

LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 34
Tất cả: 1163417