Giới thiệu Giới thiệu

THÔNG BÁO MỜI SƠ TUYỂN LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ MỚI NAM VŨNG TÀU

       Ngày 20/01/2020 UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Quyết định số 160/QĐ-UBND về việc phê duyệt Hồ sơ mời sơ tuyển nhà đầu tư dự án Khu đô thị mới Nam Vũng Tàu.

       Theo đó, Sở Xây dựng thông báo mời sơ tuyển Nhà đầu tư dự án Khu đô thị mới Nam Vũng Tàu với những thông tin cụ thể như sau:

Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo mời thầu: Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Địa chỉ: Số 1 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Điện thoại/Fax/E-mail:+84 254.350.5428/+84 254.385.2234.

- Email: quanlynhavungtau@gmail.com

- Mã số thuế: 3500287349

2. Tên dự án: Khu đô thị mới Nam Vũng Tàu.

- Vị trí: Phường 10 và Phường 11, thành phố Vũng Tàu, có ranh giới xung quanh như sau:

+ Phía Đông Bắc giáp: Đường Hàng Điều;

+ Phía Đông Nam giáp: Đường quy hoạch B2 đã được điều chỉnh trùng với kênh thoát nước hiện hữu;

+ Phía Tây Bắc giáp: Dải cây xanh cách ly đường điện và đường A2.

+ Phía Tây Nam giáp: Đường Rạch Bà 3;

- Tổng diện tích khu đất: 69,46 ha;

- Tổng mức đầu tư: 4.620.000.000.000 đồng (Bốn nghìn sáu trăm hai mươi tỷ đồng);

- Mục tiêu dự án: Quy hoạch xây dựng khu nhà ở liền kề, biệt thự, chung cư để bán, trung tâm thương mại có kiến trúc hiện đại, đồng bộ về hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật đáp ứng nhu cầu ở của người dân khu vực. Đồng thời, làm căn cứ để triển khai thiết kế cơ sở hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục công trình thuộc dự án; xây dựng và quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

3. Hình thức sơ tuyển: Quốc tế.

4. Thời gian phát hành HSMST: Từ: 09 giờ 00 ngày 10 tháng 02 năm 2020 đến 14 giờ 00 ngày 12 tháng 3 năm 2020.

5. Địa điểm phát hành HSMST: Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

6. Giá bán HSMST: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng chẵn).

7. Thời gian đóng thầu: 14 giờ 00 ngày 12 tháng 3 năm 2020.

8. Thời gian mở thầu: 14 giờ 30 ngày 12 tháng 3 năm 2020.

PRE-QUALIFICATION NOTICE

(For Investment projects using land)

1. Procuring Entity: Ba Ria – Vung Tau Department of Construction.

2. Main contents of the project

- Project name: Vung Tau South New Urban;

- Name and location of the project: Ward 10 and Ward 11, Vung Tau city;

- Northeast borders: Hang Dieu Street;

- South East borders: The planned road B2 has been adjusted to coincide with the existing drainage channel;

- North-west borders: Green tree strips isolate electric lines and A2 roads.

- The South-West borders: Rach Ba 3 Road;

- Total land area: 69.46 ha;

- Project investment cost: (Total investment capital): VND 4,620,000,000,000 (Inwords: Four thousand six hundred and twenty billion);

- Objectives of the project: To plan the construction of adjacent houses, villas, apartments for sale, trade centers with modern architecture, synchronous in terms of social infrastructure and technical infrastructure to meet the demand of the area people. To serve as a basis for deployment of basic designs of technical infrastructure systems and work items under the project; Construction and management of construction investment under the approved planning;

3. Type of pre-qualification: International;

4. Time of issuing pre-qualification: from 09 hour 00, February 10th , 2020;

To before 14 hour 00, March 12th, 2020 (in office hours);

5. Place of issuing pre-qualification: Ba Ria-Vung Tau Department of Construction

- Address: No. 01 Pham Van Dong street, Phuoc Trung ward, Ba Ria City.

- Telephone: +84 254.350.5428;               - Fax: +84 254.385.2234.

6. Price of one set of pre-qualification: 10,000,000 (ten million vietnamese dongs)

7. Time for bid closing: 14 hour 00, March 12th, 2020.

8. Time for bid opening: 14 hour 30, March 12th, 2020.

 


LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

 

 

 

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 5
Tất cả: 15067099