Giới thiệu Giới thiệu

Sơ đồ, cơ cấu tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CƠ QUAN SỞ XÂY DỰNG

- Ban Giám đốc;

- Văn phòng;

- Thanh tra;

* 05 phòng chuyên môn:

- Phòng Quy hoạch – Kiến trúc;

- Phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật;

- Phòng Quản lý xây dựng;

- Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng;

- Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản.

* 04 đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở:

- Trung tâm Quy hoạch xây dựng;

- Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng;

- Trung tâm Quản lý & Phát triển nhà ở;

- Trung tâm Quản lý các khu xử lý chất thải.


LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 16
Tất cả: 2521363