Giới thiệu Giới thiệu

Danh bạ điện thoại

Danh bạ điện thoại lãnh đạo cơ quan Sở Xây dựng:

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH - CHỨC VỤ/ ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

SỐ ĐIỆN THOẠI

01

Tạ Quốc Trung

Phó Giám đốc Sở Xây dựng

0915 557 279

02

Tạ Quốc Trưởng

Phó Giám đốc Sở Xây dựng

0913 948 440

03

Mai Trung Hưng

Phó Giám đốc Sở Xây dựng

0983 947 909

04

Nguyễn Hữu Châu

Chánh Văn phòng

0913 178 766

05

Dương Thảo Hiền

TP. Quy hoạch kiến trúc

0918 850 566

06

Phan Xuân Tuấn

Phó phòng Quy hoạch kiến trúc

0918 850 566

07

Nguyễn Hùng Thiết

Phó phòng PTĐT & HTKT

0913 781 818

08

Nguyễn Trung Lương

TP. Quản lý xây dựng

0989 972 078

09

Phạm Đức Quý

TP. Kinh tế & Vật liệu xây dựng

0913 957 895

10

Võ Hoài Vũ

PP. Quản lý nhà và Thị trường BĐS

0913 738 369

11

Khải Quốc Bình

TP. Quản lý nhà và Thị trường BĐS

0918 357 428

12

Nguyễn Trọng Thụy

TP. phòng PTĐT & HTKT

0913 647 145

13

Nguyễn Văn Huynh

Phó phòng PTĐT & HTKT

0909 647 145

14

Vũ Đặng Dũng

Chánh thanh tra

0913 647 199

15

Nguyễn Thị Thu Thảo

Phó Chánh thanh tra

0912 909 125

16

Nguyễn Văn Tuấn

Giám đốc Trung tâm QL&PTNO

0913 949 569

17

Giang Quốc Doanh

Giám đốc Trung tâm KĐCLXD

0933 337 106

18

Nguyễn Đức Lập

Giám đốc Trung tâm QHXD

0913 947 323

19

Phan Quang Tuấn

Giám đốc Trung tâm QL các Khu XLCT

0918 086 750

 


LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 12
Tất cả: 1378173