Giới thiệu Giới thiệu

Danh bạ điện thoại

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI LÃNH ĐẠO CƠ QUAN SỞ XÂY DỰNG

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH - CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

EMAIL LIÊN HỆ

01

Tạ Quốc Trung

Giám đốc Sở Xây dựng

0915 557 279

trungtq@soxd.baria-vungtau.gov.vn

02

Tạ Quốc Trưởng

Phó Giám đốc Sở Xây dựng

0913 948 440

truongtq@soxd.baria-vungtau.gov.vn

03

Mai Trung Hưng

Phó Giám đốc Sở Xây dựng

0983 947 909

hungmt@soxd.baria-vungtau.gov.vn

04

Nguyễn Hữu Châu

Chánh Văn phòng

0913 178 766

chaunh@soxd.baria-vungtau.gov.vn

05

Dương Thảo Hiền

TP. Quy hoạch kiến trúc

0918 850 566

hiendt@soxd.baria-vungtau.gov.vn

06

Phan Xuân Tuấn

Phó phòng Quy hoạch kiến trúc

0918 850 566

tuanpx@soxd.baria-vungtau.gov.vn

07

Nguyễn Văn Huynh

Phó phòng PTĐT & HTKT

0909 647 145

huynhnv@soxd.baria-vungtau.gov.vn

08

Nguyễn Hùng Thiết

Phó phòng PTĐT & HTKT

0913 781 818

thietnh@soxd.baria-vungtau.gov.vn

09

Nguyễn Trung Lương

TP. Quản lý xây dựng

0989 972 078

luongnt@soxd.baria-vungtau.gov.vn

10

Trần Đức Thắng

PP. Quản lý xây dựng

0919 969 907

thangtd@soxd.baria-vungtau.gov.vn

11

Phạm Đức Quý

TP. Kinh tế & Vật liệu xây dựng

0913 957 895

quypd@soxd.baria-vungtau.gov.vn

12

Khải Quốc Bình

TP. Quản lý nhà và Thị trường BĐS

0918 357 428

binhkq@soxd.baria-vungtau.gov.vn

13

Võ Hoài Vũ

PP. Quản lý nhà và Thị trường BĐS

0913 738 369

vuvh@soxd.baria-vungtau.gov.vn

14

Vũ Đặng Dũng

Chánh thanh tra

0913 647 199

dungvd@soxd.baria-vungtau.gov.vn

15

Nguyễn Thị Thu Thảo

Phó Chánh thanh tra

0912 909 125

thaontt@soxd.baria-vungtau.gov.vn

16

Nguyễn Văn Tuấn

Giám đốc Trung tâm QL&PTNO

0913 949 569

tuannv_ptno@soxd.baria-vungtau.gov.vn

17

Nguyễn Anh Tuấn

Phó Giám đốc Trung tâm KĐCLXD

0913 129 322

tuanna_kdxd@soxd.baria-vungtau.gov.vn

18

Nguyễn Đức Lập

Giám đốc Trung tâm QHXD

0913 947 323

lapnd_qhxd@soxd.baria-vungtau.gov.vn

19

Phan Quang Tuấn

Giám đốc Trung tâm QL các Khu XLCT

0918 086 750

tuanpq_xlct@soxd.baria-vungtau.gov.vn

 


LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 16
Tất cả: 2521233