Giới thiệu Giới thiệu

1. TRUNG TÂM QUY HOẠCH XÂY DỰNG TỈNH BÀ RịA – VŨNG TÀU - Địa chỉ: 17 Lý Thường Kiệt, Phường 1, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Lập  chức...
Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được thành lập tại Quyết định quyết định số 21/QĐ-UBT ngày 19/10/1991 trên cơ sở Sở Xây dựng Đặc khu Vũng Tàu – Côn Đảo.    - Tên giao dịch: SỞ...
Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; có chức năng tham mưu và giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước về các lĩnh vực thuộc...
CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CƠ QUAN SỞ XÂY DỰNG - Ban Giám đốc; - Văn phòng; - Thanh tra; * 05 phòng chuyên môn: - Phòng Quy hoạch – Kiến trúc; - Phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ...
Lãnh đạo cơ quan
1. Ông Tạ Quốc Trung - Chức vụ: Giám đốc sở - Điện thoại: 0915557279 - Email:  trungtq@soxd.baria-vungtau.gov.vn 2. Ông Tạ Quốc Trưởng - Chức vụ: Phó Giám đốc sở ...
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI LÃNH ĐẠO CƠ QUAN SỞ XÂY DỰNG TT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH - CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL LIÊN HỆ 01 Tạ Quốc Trung ...

LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 27
Tất cả: 2550012